Řešení pro zpoplatňování uživatelů pozemních komunikací

Elektronický výběr mýtného

Produkty společnosti TollNet umožňují vytvoření kompletního řešení (end-to-end) pro elektronický výběr mýtného – od palubních jednotek, přes všechny informační systémy až po řešení pro kontrolu plnění mýtné povinnosti. Řešení může být dále integrováno s dalšími systémy a entitami jako jsou banky, vydavatelé palivových karet, orgány státní správy, poskytovatelé logistických služeb, střediska hromadného tisku a mnohé další.

Elektronická dálniční známka

Systém Billien release 5 umožnuje vytvoření úplného řešení pro prodej a evidenci elektronických dálničních známek. Prodej známek je možný jak prostřednictvím tradičních prodejních kanálů jako jsou prodejní místa, čerpací stanice nebo internetové stránky, tak i prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony a samoobslužných kiosků. Pro kontrolu plnění povinnosti zakoupení elektronické dálniční známky spolupracuje systém Billien s vnějšími systémy, například se systémem pro kontrolu plnění mýtné povinnosti nákladních vozidel.

Kontrola plnění povinností uživatelů pozemních komunikací

Řešení naší společnosti pro kontrolu plnění mýtné povinnosti a kontrolu plnění povinnosti zakoupení elektronické dálniční známky se sestává ze tří základních komponentů:

  • Komplety pro kontrolní mýtné brány,
  • Komplety pro vozidla mobilní kontroly (MEV),
  • Informační systém kontroly (Enforcement Backoffice).

Jednotlivé komplety kontrolních zařízení integrují dílčí komponenty renomovaných výrobců (přehledové kamery, kamery s rozpoznáváním registračních značek, laserové skenery, mikrovlnná komunikační zařízení, vážicí zařízení a další) prostřednictvím našeho programového vybavení, které garantuje vysokou efektivitu kontroly, bezproblémový provoz a snadnou údržbu. Informační systém kontroly vycházející ze systému Billien release 5 umožňuje automatické a manuální zpracování záznamů pořízených na kontrolních stanovištích, automatické rozpoznávání přestupků, spolupráci s orgány přestupkového řízení a monitoring zařízení kontrolních stanovišť.

Reference:

Naše produkty a řešení jsou provozovány společností SkyToll, a.s. ve Slovenské republice.

Licenční podmínky:

Licenční podmínky