Řešení pro segment veřejných služeb

Billien release 7

Billien release 7 je informační systém pro podporu provozu a obchodních  činností společností podnikajících v oblasti dodávek veřejných služeb. V aktuální verzi se systém koncentruje na distributora plynu a operátora trhu s plynem; v připravovaných verzích se podpora rozšiřuje pro další typy komodit a funkce pro dodavatele komodit koncovým spotřebitelům.

Funkce produktu se dají rozdělit do následujících oblastí:

 • Plánování, správa a provádění odečtů,
 • Výpočet spotřeb na úrovni odběrných míst,
 • Fakturace a příjem plateb,
 • Péče o zákazníky,
 • Logistika měřidel, plánování operací s měřidly na odběrných místech,
 • Nominace a vyvažování,
 • Podpůrné činnosti; v této oblasti jsou zahrnuty všechny funkce pro správu a údržbu systému, tvorbu a ukládání dokumentů a také rozsáhlé možnosti vytváření standardních a uživatelských reportů

Funkce každé oblasti jsou delegovány na dílčí moduly. V těchto modulech jsou definovány body pro integraci s externími rozhraními. Business procesy jsou realizovány výkonným systémem pro správu workflow, který v rámci procesů propojuje funkce napříč moduly.

Moduly systému Billien ke své činnosti využívají databázový systém Oracle Database.

Centrála pro správu inteligentních elektroměrů

Centrála pro správu inteligentních elektroměrů Billien eMDMS je určena pro práci se širokou škálou elektroměrů podporujících komunikaci prostřednictvím rodiny protokolů DLMS/COSEM.

Mezi základní funkce funkce systému patří:

 • Inicializace elektroměrů, vyřazení elektroměru,
 • Podpora operací s elektroměry na odběrných místech (montáž, demontáž,…),
 • Vzdálené řízení odpojovače a limitéru,
 • Vzdálená konfigurace elektroměrů,
 • Monitorování činnosti – zpracování alarmů a událostí,
 • Správa a provádění různých druhů odečtů,
 • Validace odečtových dat,
 • Vzdálená aktualizace software elektroměru,
 • Integrace s provozními a informačními systémy provozovatele.


Reference

Naše produkty jsou provozovány společnostmi SSE-Distribúcia, a.s. a SPP-Distribúcia, a.s. ve Slovenské republice.