Doprovodné služby

V rámci zákaznických projektů nabízíme našim zákazníků i širokou škálu doprovodných služeb:

  • Analýza zákaznických požadavků a návrh optimálního řešení architektury a infrastruktury řešení
  • Příprava a provedení migrace dat z případných existujících systémů do systému Billien, včetně prověření jejich konzistentnosti a případného čištění
  • Příprava strategie přechodu na systém Billien, příslušných procedur a provedení vlastního přechodu
  • Analýza systémů zákazníka a spolupracujících informačních systémů a integrace systému Billien do tohoto prostředí
  • Příprava testovacích kampaní a jejich provedení se zákazníkem
  • Komplexní školení v rámci předávání informací a zkušeností
  • Dodávka komplexní uživatelské dokumentace
  • Služby technické podpory zahrnující řešení problémů, technické konzultace a další služby pro zajištění bezproblémového provozu dodaného systému

V návaznosti na uvedené služby jsme připraveni nabídnout i služby outsourcingu pro běžné provozní a údržbové činnosti.